Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 CQC DESIGN AND MAMUFACTURE OF PLASTIC TOYS AND ELECTRIC TOYS 2014-11-24 ~ 2017-11-23
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CCC CCC Other 2019-11-22 ~ 2024-11-21 Đã xác minh
Test Report Test Report SGS RC CAR 2012-01-21 ~
Test Report Test Report SGS RC STUNT CAR 2010-01-07 ~
Test Report Test Report SGS RC CAR 2011-05-16 ~
Test Report Test Report SGS RC CAR 2011-05-28 ~
Test Report Test Report STC RC STUNT CAR 2009-08-25 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
SINGDIO 13023429 SINGDIO 2014-12-21 ~ 2024-12-20

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này